Remediere școlară – ‘Program școală după școală”

Programul „Şcoală după şcoală”, ca serviciu de prevenire a neglijării copilului şi asigurarea continuării educaţiei formale va avea un caracter preponderent educativ.Perioada de derulare a programului se va face  pe perioada desfăşurării cursurilor, conform structurii anului şcolar,dupa darea in folosința a cladirii : lunile 7,10-12 in primul an școlar, respectiv lunile 13-17 in anul 2 scolar.

Remedierea scolara pentru ciclul primar se va tine pentru doua grupe de copii a cate 20 copii in doua sali de curs.Remedierea scolara la ciclul gimnazial se va face pentru un numar de 20 copii selectati in functie de apartenenta la grupul tinta.

Activitati premergatoare derularii programului ,,Şcoala după şcoală’’:1.Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea profesională în cadrul serviciilor alternative nou create se va realiza in prima luna a programului Şcoala după şcoală’’și formarea grupelor de remediere școlară,respectiv in luna 6 de implementare.Testarea initiala a elevilor.2.Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru.
Număr de ore pe săptămană :16 + 4 ( 4 ore în fiecare zi, de luni până joi si 4 ore activitati recreative vineri).
Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul centrului ,,Şcoala după şcoală’’si principalele activităţi zilnice / timpul alocat :1. Servicii de îngrijire a copilului – asigurarea mesei – hrănire ( o ora) ;  2. Activităţile cu sprijin specializat ( două ore ): – supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;- recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale,- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;- activităţi de încurajare a lecturii independente. 3. Activităţi recreative (o ora )- activităţi practic-aplicative ,discutii interactive cu copii pentru recapitularea temelor prin joc.
Ultima zi a saptămânii va fi alocată activităților recreative ,invățării prin joc,recapitulării temelor abordate in cursul săptămânii cu ajutorul discutiilor libere.Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris va fi o activitate continuă ,evaluarea periodica a copiilor va fi facută lunar.Resursa umana alocata activitatii:echipa de implementare,Obiectiv atins:imbunatatirea situatiei scolare si reducerea abandonului scolar a 60 copii (40 copii din ciclul primar si 20 copii din ciclul gimnazial).

Bookmark the permalink.