Scopul proiectului

Scopul proiectului constă în infiinţarea unor servicii specifice de suport comunităţii din Mărgineanu şi implementarea de măsuri integrate, realiste şi utile legate de accesul la educaţia formala şi nonformala, reducerea inegalităţilor existente, excluziunea economico-sociala, combaterea discriminării, la iniţiativă membrilor Grupului de Initiațivă al comunitații de romi din Mărgineanu,  bazate pe nevoi reale şi dorința de a le dapăși.
Scopul proiectului va fi atins prin infiinţarea unui Centru Educaţional Multifunctional, centru de tip școală după școală, în Comuna Mihăilesti pentru grupurile vulnerabile – copii şi tinerii aflaţi în situaţie de risc care se confruntă in proporţii ridicate cu o multitudine de probleme educative grave, complexe ( 95% din copii comunităţii au rezultate şcolare slabe, confruntându-se cu analfabetism, absenteism, abandon şcolar),  care vor primi suport prin adoptarea unor măsuri coerente adaptate nevoilor pentru atingerea rezultatelor aşteptate.
In cadrul centrului se vor desfaşura activităţi menite să imbunătăţeasca frecvenţa şcolară în special in rândul copiilor de etnie romă si să reducă abandonul şcolar, imbunătăţirea rezultatelor şcolare, să crească accesul şi participarea la educaţia preşcolara,să se depaşească situaţia de dificultate a persoanelor din grupul ţintă (preşcolari, şcolari, tineri şi părinţi/tutori), să crească nivelul de conştientizare a famiilor/membrilor comunităţii de romi privind importanţă educaţiei şi rolul acesteia pe tot parcursul vieţii, se dezvolte abilităţile de viaţa in rândul copiilor şi tinerilor care aparţin grupurilor vulnerabile, creşterea gradului de pregătirea tinerilor integrării  pe piaţa muncii. La activitatile centrului vor participa şi părinţii sau tutorii copiilor, cât şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc, ei insuşi fiind vulnerabili. Măsurile iniţiate de Primăria Mihăileţti împreună cu Grupul de Initiativă al comunitații de romi din Mărgineanu, precum şi  Scoala Gimnazială Mihaileşt, vor duce la combaterea situatţilor de risc in care se află grupurile vulnerabile.
Prin implementarea proiectului şi atingerea rezultatelor propuse,  copiii, tinerii şi părinţii din comunitatea de romi din Mărgineanu,  vor depăşi condiţia de persoane aflate in situaţie de risc, prin reducerea inegalităţilor sociale şi promovarea incluziunii sociale.

Comments are closed.